14 tháng 3, 2011

MẪU ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

(Đây là mẫu đề cương do HĐKHKT soạn)

Trong khi chờ đợi bệnh viện có trang Web riêng, các bạn có thể truy cập vào đây để tham khảo.

I. Về cấu trúc của một bản đề cương
     - Đặt vấn đề
     - Chương I: Tổng quan tài liệu
     - Chương II: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
     - Chương III: Dự kiến kết quả
     - Chương IV: Dự kiến bàn luận
     - Dự kiến kết luận, kiến nghị
     - Tính khả thi
     - Kế hoạch nghiên cứu
     - Tài liệu tham khảo
     - Phụ lục  (Bệnh án nghiên cứu hoặc bảng thu thập số liệu, bảng câu hỏi)
   II. Về nội dung
Tên đề tài: Nên viết ngắn gọn nhưng phải xúc tích, nói lên được nội dung chính của vấn đề nghiên cứu. Tên một đề tài hay là phải phản ánh nội dung nghiên cứu chính xác bằng một lượng từ ngữ ít nhất, nhưng cũng không được quá ngắn như một câu phát biểu.
Đặt vấn đề: Có những nội dung
- Định nghĩa vấn đề nghiên cứu
- Tại sao phải nghiên cứu vấn đề này
- Những gì đã làm được để giải quyết vấn đề và những gì chưa giải quyết được
- Nêu mục tiêu nghiên cứu (có thể có mục tiêu tổng quát và mục tiêu chuyên biệt)
1.      Tổng quan: Có những nội dung
- Đặc điểm giải phẫu, sinh lý liên quan đến vấn đề nghiên cứu
- Điểm qua y văn thế giới về vấn đề nghiên cứu
- Các nghiên cứu trong nước
2.      Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
    2.1. Đối tương nghiên cứu
  +Mô tả đặc điểm của đối tượng
  + Tiêu chuẩn chọn bệnh và tiêu chuẩn loại trừ
  + Địa điểm và bối cảnh nghiên cứu
2.2.  Phương pháp nghiên cứu
  + Mô tả qui trình
  + Mô tả các phương pháp quan sát, đo lường và đánh giá kết quả
  + Ước tính cỡ mẫu
  + Phương pháp phân tích dữ liệu
  + Khía cạnh đạo đức
3.      Dự kiến kết quả Cần lập các bảng trống dự kiến để khi có số liệu tác giả chỉ đề vào. Dự kiến các biểu đồ, đồ thị…
4.  Dự kiến bàn luận
     Dự kiến kết luận
     Tính khả thi và kế hoạch nghiên cứu:
Nêu nguồn bệnh, phương tiện nghiên cứu, nhân lực, các giai đoạn, kinh phí, phân công nhân lực

Tài liệu tham khảo
 
- Tiếng việt: Thứ tự ABC theo tên
  - Tiếng nước ngoài: Thứ tự ABC theo họ
+ Tài liệu tham khảo là sách
  - Tên tác giả
  - Năm xuất bản
  - Tên sách
  - Nhà xuất bản
  - Nơi xuất bản
      - Số trang
     + Tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí
        - Tên tác giả
        - Năm công bố
        - Tên bài báo
        - Tên tạp chí
        - Tập
        - Số
        - Số trang

Hình thức trình bàyTrình bày  bằng Font chữ Times New Roman 13 hoặc 14 của hệ soạn thảo Winword tương đương, mật độ chữ bình thường, không kéo dãn hay nén chữ, dãn dòng đặt ở chế độ 1,5 line
Canh lề
        - Lề trên  : 3,5cm
        - Lề dưới : 3cm
        - Lề phải :  2cm
        - Lề trái  :  3,5cm
* Đối với báo cáo trường hợp lâm sàng (case report và series cases report):
 
- Nêu hiện tượng hoặc triệu chứng, hội chứng lạ chưa có trong y văn hoặc có trong y văn nhưng mới xuất hiện tại địa phương hoặc vùng.
  - Trình bày bệnh án: Triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng, phương pháp điều trị, kết quả
  - Bàn luận
  - Kết luận: Nêu cảnh báo, khuyến cáo các nghiên cứu tiếp theo
* Đối với nghiên cứu điều dưỡng: Về cấu trúc trình bày vẫn như trên, tùy nội dung của đề tài, có thể có hoặc không có một số mục, chi tiết tham khảo trong Phương pháp nghiên cứu Điều dưỡng, NXB Y học 2005.


                                     BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU
(Có tính chất tham khảo)
I. HÀNH CHÁNH
HỌ VÀ TÊN:……………………………..   TUỔI:……….GIỚI:
ĐỊA CHỈ:………………………………
SỐ NHẬP VIỆN: ………       SỐ ĐT:
NGHỀ NGHIỆP:
NGÀY VÀO VIỆN:
NGÀY RA VIỆN:
SỐ NGÀY ĐIỀU TRỊ:
II. LÝ DO VÀO VIỆN:
III. TIỀN SỬ:
IV. BỆNH SỬ:
V. TRIỆU CHỨNG:
- LÂM SÀNG:
- CẬN LÂM SÀNG:
VI. PP ĐIỀU TRỊ:
VII. KẾT QUẢ LÚC RA VIỆN:

                        Tốt c    Trung bình  c           Xấu c                  
VIII. BIẾN CHỨNG:          Không   c              c         
IX. KẾT QUẢ KHI TÁI KHÁM:
-Sau 3 tháng: Tốt   c              Trung bình    c         Xấu  c
-Sau 6 tháng: Tốt   c              Trung bình    c         Xấu  c
- Thời gian theo dõi: ................tháng.
l Tùy từng chủ đề nghiên cứu mà nội dung trong bệnh án nghiên cứu có khác nhau.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét